Pravno obvestilo

VARNOST
 
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanje osebnih podatkov, naročil ter plačil. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za kakršnekoli poškodbe računalniške strojne opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli uporabnikovo opremo zaradi obiska spletne strani, prenosov besedil, slik, podatkov ter video in avdio zapisov. Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih uporabniških podatkov in gesla. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih in neresničnih podatkov.
 
 
PRAVICA DO ZASEBNOSTI
 
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEK-om, Ur. list RS, št. 43/2004) in zakonom o zavarovalništvu. Vsi podatki, pridobljeni s spletne zekostore.com, so last podjetja Zeko sports, Dejan Zečević s.p. (upravitelj spletne trgovine) in bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije. Z uporabnikom bomo stopili v stik prek sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

Za potrebe poslovanja podjetja Zeko sports, Dejan Zečević s.p. preko spletne trgovine zekostore.com zbira naslednje uporabnikove podatke:
 
  -   ime in priimek,
  -   naslov,
  -   naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
  -   kontaktno telefonsko številko,
  -   geslo,
  -   ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu.
 
Za točnost podatkov Zeko sports, Dejan Zečević s.p.. ne odgovarja.

Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. 

Vsi podatki se na strežniku zekostore.comshranjujejo trajno. Upravitelja podatkov Zeko sports, Dejan Zečević s.p.. lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporablja za namene statističnih analiz ter v personalizirani obliki za namene obveščanja uporabnika o ponudbi in dogodkih vezanih na zekostore.com.

Podatki, ki jih Zeko sports, Dejan Zečević s.p. zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Zeko sports, Dejan Zečević s.p..
 
 
 
PREKINITEV POGODBE, KRŠITVE IN SANKCIJE
 
Kupec lahko odstopi od že opravljenega naročila v primeru:
 
·        da zanj še ni bil narejen račun in da paket z oblačili še ni bil oddan v dostavo. Kupec naj to sporoči čim prej na email naslov zeko.sports@gmail.com
·        v kolikor želi kupec odstopiti od naročila, ko je bil ta že dan v dostavo, naj ga v čim krajšem možnem roku osebno zavrne na svoji lokalni pošti.
 
Vsak kupec lahko zakonsko prekine naročilo – pogodbo. To pomeni da ko kupec paket prevzame ga lahko vrne, ponudnik pa je dolžan kupcu vrniti celotno kupnino artikla.
Za namerno povzročene stroške, sploh iz malomarnosti, kar je neprevzem paketa; v tem primeru naročilo-pogodba še vedno velja, zato je kupec (naročnik) dolžan kriti stroške, ki jih je s tem povzročil, za kar mu bo ponudnik izstavil račun, ki ga je kupec dolžan poravnati, saj pogodbe - naročila ni prekinil. V primeru neplačila računa, se zadeva ureja s terjatvijo. Terjatve ureja zunanje podjetje.
 
Za vsem naročanjem in v nadaljevanju sprejemanjem in zavračanjem paketov, stoji neka človeška etika poštenja in dobronamernosti, (ne nagajanje, ne povzročanje stroškov in dela). Z neprevzetim paketom kupec ponudniku povzroča stroške pakiranja, pošiljanja, nakar se znova pojavijo stroški poštnine pošiljanja paketa nazaj, med tem pa paket 14 dni   čaka na lokalni pošti kupca. Povzročeni stroški so osnova za morebitno terjatev. Predvsem pa etika zrelosti, kar pomeni  stati za svojimi dejanji (naročilom). Ne zrelo je iz malomarnosti ali iz iz zlobe naročiti , kar že v naprej ni namena prevzeti.
 
 
Spletna trgovina zekostore.com bo avtomatsko odpovedala vsa naročila:
-  ki bodo imela v naslovu dostave naveden poštni naslov, ki ne obstaja,
-  ki ne bodo imela navedene veljavne mobilne številke,
- ki ne bodo imela veljavnega ali obstoječega e-mail naslova,
-  ki bodo kako drugače ne popolno izpolnjena,
- v kolikor ima kupec odprtih več naročil in v 5 delovnih dneh še ni sprejel prejšnega,
- če predračun ne bo plačan v veljavnem roku.
     
OGLED NAROČIL
 
Tekoče naročilo in vsa pretekla naročila so shranjena na strežniku in so kupcu dostopna v njegovem uporabniškem računu.


REŠEVANJE SPOROV IN VELJAVNO PRAVO

Uporabniki se v lahko v primeru težav pritožijo po elektronski pošti zeko.sports@gmail.com. Ponudnik bo najkasneje v 7 dneh odgovoril na pritožbo oz. obvestil uporabnika koliko časa bo pritožbo obravnaval. Ponudnik si bo prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno v najkrajšem možnem času.

Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanju potrošniških sporov.

Kot ponudnik spletne trgovine na območju Republike Slovenije objavlja elektronsko povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov ('platforma SPRS'), ki je na voljo na tej povezavi

Za spore v zvezi z uporabo spletne strani oz. nakupom izdelkom preko STI se ponudnik in kupec zavezujeta reševati sporazumno. V kolikor ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti

SPP so urejeni in se razlagajo skladno o zakoni Republike Slovenije ne glede na določbe o koliziji zakonov.

   
Artikel dodan v košarico
x

-------- ali --------